Michał Bulik
DIRECTOR
Piotr Janowski
DIRECTOR
Tomek Konecki
DIRECTOR
Nastka Gonera
DIRECTOR
Adrian Chudek
DIRECTOR
Warsaw Diversity Days

Directed by Maciej Buchwald
Written by Maciej Buchwald, Janusz Szymański
Cinematography by Janusz Szymański
Edited by Anna Gontarczyk
Sound design Agata Golusińska
Production manager Joanna Bochowicz
Cast Dariusz Siastacz, Bhattarai Chhettri, Julian Sacewicz, Agata Sacewicz, Monika Karaś, Jacek Kasprzak, Rafał Nowaczuk, Wiktor Dobrowolski